logo

Yleiset ehdot

Profesia, spol. s r.o. yleiset paylab.com-sivuston palkka-analyysejä koskevat ehdot

Yleiset ehdot

 1. Profesia, spol. s r.o. on yritys, jonka päätoimipaikan osoite on Pribinova 19, 81109 Bratislava, Slovakia (jäljempänä "Ylläpitäjä"), on paylab.com -verkkosivuston (jäljempänä "Sivusto") ylläpitäjä ja Sivustolla tarjottavien palkka-analyysien (jäljempänä "Palkka-analyysi") tuottaja.
 2. Ylläpitäjä julkaisee seuraavat yleiset ehdot (jäljempänä "Ehdot"), ja niillä säädellään Ylläpitäjän ja Tilaajan oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka koskevat Palkka-analyysin tuottamista ja käyttöä. Ehdot ovat erottamaton osa Ylläpitäjän ja Tilaajan välistä sopimusta, joka solmitaan Ylläpitäjän vahvistaessa Palkka-analyysin tilauksen.
 3. Palkka-analyysin (ja sen tietojen) ainoa tarkoitus on antaa Tilaajalle tietoja hänen omaa toimintaansa ja omia tarkoituksiaan varten. Tilaaja ei saa levittää Palkka-analyysin avulla saamiaan tietoja kolmansille osapuolille maksua vastaan eikä ilmaiseksi tai käyttää tietoja muihin tarkoituksiin eikä sallia toisen osapuolen käyttää niitä muihin tarkoituksiin. Tilaaja ei saa ilman Ylläpitäjän etukäteistä kirjallista lupaa julkaista Palkka-analyysin tietoja verkkosivustoillaan tai julkaisuissaan eikä kopioida tai jäljentää Palkka-analyysin tietoja millään muullakaan tavalla, varsinkaan Tilaajan tuotteiden tai palveluiden markkinointia varten. Ylläpitäjällä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tietojen käyttöä edellisessä virkkeessä mainittuihin käyttötarkoituksiin, erityisesti jos se voi kohtuudella olettaa tällaisen toiminnan vahingoittavan sen mainetta.
 4. Ylläpitäjä ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, joita Palkka-analyysin tietojen käyttämisestä voi seurata. Ylläpitäjä pyrkii varmistamaan yhä paremmin, että Palkka-analyysin tiedot laaditaan luotettavien, virheettömien ja edustavien tietojen pohjalta, mutta Palkka-analyysin absoluuttista tarkkuutta tai täydellisyyttä ei voida silti taata. Palkka-analyysi on luonteeltaan puhtaasti tilastollinen.

Yhteiset ehdot

 1. Ylläpitäjä ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, joita Palkka-analyysin tietojen käyttämisestä voi seurata. Ylläpitäjä pyrkii varmistamaan yhä paremmin, että Palkka-analyysin tiedot laaditaan luotettavien, virheettömien ja edustavien tietojen pohjalta, mutta Palkka-analyysin absoluuttista tarkkuutta tai täydellisyyttä ei voida silti taata. Palkka-analyysi on luonteeltaan puhtaasti tilastollinen.
 2. Ylläpitäjä ei ole vastuussa käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta väärinkäytöstä tai mistään välillisistä vahingoista tai kolmansien osapuolten vaatimuksista, joita väärinkäytöstä voi seurata.
 3. Tilaaja tunnustaa, että Palkka-analyysi (tietoineen) on tekijänoikeuden alaista sisältöä, jota suojaavat tekijänoikeuslaki ja ulkomailla vastaavat lait. Ylläpitäjä on hankkinut asianomaisilta osapuolilta (tekijänoikeuksien haltijoilta) voimassa olevan lisenssin tai muun hyväksynnän käyttää tekijänoikeuden alaista materiaalia, tai se on itse tekijänoikeuksien haltija, jolla on tekijäoikeuslain mukaisesti oikeus hyväksyä materiaalin käyttö muissa yhteyksissä. Tilaaja tunnustaa, että Palkka-analyysi voi sisältää Ylläpitäjän tai toisen henkilön laatiman tietokannan, joka on tekijänoikeuden alaista ja tekijänoikeuslailla suojattua sisältöä.
 4. Palkka-analyysin Tilaajalla on oikeus vaatia Ylläpitäjän tekemää virhettä korjattavaksi. Palkka-analyysin tilastollisen luonteen vuoksi Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia korjattavaksi Palkka-analyysin tiedoissa olevaa virhettä. Reklamaatio täytyy tehdä 14 päivän kuluessa päivämäärästä, jolloin Tilaaja on huomannut tai olisi voinut huomata virheen. Reklamaation voi tehdä kirjallisesti lähettämällä kirjeen Ylläpitäjän postiosoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
 5. Tilaaja antaa luvan käyttää sähköisiä yhteystietojaan Ylläpitäjän ja sen liikekumppaneiden tuotteiden tai palveluiden suoramarkkinointiin.
 6. Ylläpitäjä pidättää oikeuden muuttaa ja täydentää näitä Ehtoja, ja se tiedottaa muutoksista Tilaajalle viipymättä Sivustolla ja ilmoittaa samalla päivämäärän, jolloin muutos tulee voimaan. Alkuperäiset Ehdot vanhentuvat uusien Ehtojen tullessa voimaan.
 7. Kaikkiin Sopimuksessa ja/tai Ehdoissa käsittelemättä jääviin kanssakäymisen muotoihin sovelletaan Slovakian tasavallan lakia.
 8. Ristiriitojen ilmetessä sovelletaan Sopimuksen ehtoja näiden Ehtojen sijaan. Nämä Ehdot voidaan jättää kokonaan tai osittain huomiotta vain jos Sopimuksen osapuolet sopivat siitä kirjallisesti.

  

Nämä Ehdot tulevat voimaan 25.10.2022. 

Vertaa palkkaasi

Hanki ilmainen henkilökohtainen palkkavertailu.

Vertaa palkkaa